Lokale software

Categorie: Interfaces voor (La)TeX


Interfaces voor TeX en LaTeX die als doel hebben het gebruik van deze formatters te vergemakkelijken door direct een grafische benadering van het te bereiken resultaat weer te geven.


Software:
* MathPad 0.50
* Xtem
* XTeXshell


Andere categorieën:
o Beeldbewerking
o Bestandsbeheer
o Chemische programmatuur
o Conversie
o Lettertypen
o programmeertalen
o Grafische formaten
o Tekstformaten
o Databases
o Diversen
o Editors
o Netwerk-programmatuur
o Multi-processing tools
o Mailreaders
o Newsreaders
o Spreadsheets
o Tekenprogramma's
o Graphical User Interfaces
o DeskTop Publishing
o PostScript
o viewers
o Computer Aided Design
o Grafieken
o Tekstverwerking
o Groff en aanverwanten
o Groff bibliografie/index
o Groff document formatters
o Conversie van groff-bestanden
o WordPerfect
o TeX en aanverwanten
o DVI-tools
o Interfaces voor (La)TeX
o TeX document formatters
o Vertalers
o Programmeer-omgevingen
o Compilers
o Programmeerhulpmiddelen
o Interpreters
o Wiskundige programmatuur


[home] [help] [index] [mail]
Jeroen Alink & Marco van den Boogaard, www-cncz@sci.kun.nl, 4 december 1998