Lokale software

Xmodem, Ymodem, Zmodem

* Categorieën:
o Netwerk-programmatuur
* Beschrijving:
Deze programmaatjes gebruiken een fout-correctie-protocol om bestanden over een inbel-lijn te ontvangen of te versturen. Degene die inbelt kan een willekeurig programma gebruiken dat onder PC-DOS, CP/M, Unix of een ander besturings systeem, mits dat programma een van de protocollen ondersteunt.
* Locatie: /usr/local/zmodem-3.07/
* Executable: -
* Online documentatie:
o manual-page (man rz of man sz)
* Opstarten:
Deze programmaatjes zijn zonder installatie te gebruiken.
o sz [files] - verstuurt een of meer bestanden met het Zmodem protocol
o sb [files] - verstuurt een of meer bestanden met het Ymodem of Zmodem protocol (geen Zmodem initialisatie)
o sz [file] - verstuurt een bestand met het Xmodem protocol
o rz - ontvangt een of meer bestanden met het Zmodem protocol
o rb - ontvangt een of meer bestanden met het Ymodem protocol
o rx [file] - ontvangt een bestand met het Xmodem protocol
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998