Lokale software

XTeXshell

* Categorieën:
o Interfaces voor (La)TeX
* Beschrijving:
grafische editor voor het maken van (La)TeX-documenten
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: xtexshell
* Online documentatie:
* Opstarten:
het programma kan direct, zonder configuratie vooraf, gestart worden.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000