Lokale software

Xtem

* Categorieën:
o Interfaces voor (La)TeX
* Beschrijving:
Xtem is een X11-programma dat het gebruik van (La)TeX vergemakkelijkt (bijvoorbeeld het veranderen, bekijken, printen, spelling checken en dergelijke van documenten)
* Locatie: /vol/wiskalg/xtem/
* Executable: xtem
* Online documentatie:
o In dezelfde directory als de executable bevindt zich een manpage (xtem.1) van het programma.
* Opstarten:
configuratie vooraf is niet noodzakelijk, xtem kan direct gestart worden.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX,LaTeX


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998