Lokale software

Xdvi

* Categorieën:
o tekenprogrammas - viewers
o DVI-tools
* Beschrijving:
programma waarmee DVI-files (normaal gesproken het resultaat van het draaien van TeX of LaTeX) op een grafisch scherm getoond kunnen worden onder X11
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: xdvi
* Online documentatie:
o manual-page (man xdvi)
* Opstarten:
men kan het programma direct starten, waarbij men de keuze heeft de naam van het te tonen bestand direct als parameter mee te geven, of hiervoor een filerequester af te wachten
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX, Dvips


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000