Lokale software

WordPerfect 5.1

* Categorieën:
o WordPerfect
* Beschrijving:
Port van een zeer succesvolle tekstverwerker voor de PC; Nederlandse versie
* Locatie: /usr/local/bin/
* Executable: xwp
* Online documentatie:
o Het programma beschikt over een ingebouwde help-faciliteit
o manual-page (man wp)
* Opstarten:
Installatie vooraf is niet nodig; met behulp van het script xwp kan het direct gestart worden.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: WordPerfect 6.0, Novell


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998