Lokale software

Workman

* Categorieën:
o Diversen
* Beschrijving:
programma voor het afspelen van audio CD's uit een CD-ROM drive.
* Locatie: /usr/openwin/bin
* Executable: workman
* Online documentatie:
o man workman
o Workman docs
* Opstarten:
Voordat het programma opgestart kan worden, zal systeembeheer moeten hebben gezorgd dat het CD-ROM device leesbaar is voor de gebruiker. Het programma kan daarna soms zonder configuratie vooraf direct gestart worden, maar op nieuwere Suns (bv Ultra-10's waar Sun's 'vold' loopt), moet het gestart worden als:
	workman -c /floptical/rdsk/unnamed_cdrom
	
* Contactpersoon:
* Zie tevens: audiotool


[home] [help] [index] [mail]
Jos Alsters www-cncz@sci.kun.nl, 8 december 1998