Lokale software

/vol/unsupported/

* Categorieën:
o Diversen
* Beschrijving:
in deze directory bevindt zich software die door gebruikers van het systeem is aangeleverd en niet door het systeembeheer wordt ondersteund. De antwoorden op alle door de software opgeroepen vragen zullen dus gehaald moeten worden uit de aanwezige documentatie, sources en eventuele ondersteuning door de auteur.
De executables bevinden zich in de subdirectory bin/, de benodigde (niet standaard-)bibliotheken in lib/, en tevens is er een subdirectory src/ waarin van een aantal programma's de broncode gevonden kan worden
* Locatie: /vol/unsupported/
* Executable: - n.v.t.
* Online documentatie:
o de subdirectory man/ bevat manual-pages voor veel van de programma's in bin/
* Opstarten:
n.v.t.
* Contactpersoon: de hier aanwezige software wordt niet ondersteund
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998