Lokale software

Trn 3.6

* Categorieën:
o Newsreaders
* Beschrijving:
Trn is een `threaded' versie van rn (vervanging van readnews). De berichten in een newsgroup zijn verbonden in volgorde van de `reply's.
* Locatie: /usr/local/trn-3.6/
* Executable: trn
* Online documentatie:
o manual-page (man trn)
* Opstarten:
Voeg /usr/local/trn-3.6/bin toe aan $PATH. Run vervolgens het trn commando, dit zal de eerste keer de benodigde directory's en bestanden aanmaken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: nn 6.5, tin 1.22


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998