Lokale software

telgids/kungids/mailgids

* Categorieën:
o Netwerk-programmatuur
o Databases
* Beschrijving:
Telgids, kungids en mailgids zijn programma's waarmee gegevens uit een bepaalde database zijn te raadplegen. De volgende databases zijn aanwezig op het systeem:
o kungids - bevat informatie over medewerkers van de KUN
o mailgids - bevat informatie over medewerkers en studenten
o telgids - bevat gegevens over medewerkers
o ethergids - bevat gegevens over het netwerk
* Locatie: /usr/local/bin/
* Executable: telgids, mailgids, kungids
* Online documentatie:
o Een zeer sumiere interne helpfunctie; op te vragen met :h
* Opstarten:
Er is geen installatie noodzakelijk.
* Contactpersoon: C&CZ ((024-36)56666 of (024-36)53535)
* Zie tevens: X.500 database van de KUN


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998