Lokale software

Tcl 7.3

* Categorieën:
o Graphical User Interfaces
* Beschrijving:
scripttaal voor het maken van grafische gebruikersinterfaces. Inclusief de uitbreidingen tclX en tkX
* Locatie: /vol/tcl/
* Executable: wish is de interpreter voor alle programma's
* Online documentatie:
o in /usr/local/tcl/man/ bevindt zich een volledige boom van manual-pages
* Opstarten:
alle Tcl-scripts moeten beginnen met de regel
#!/usr/local/tcl/wish
* Contactpersoon:
* Zie tevens: XF 2.3, Tcl 7.4


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998