Lokale software

Tangle

* Categorieën:
o Programmeerhulpmiddelen
* Beschrijving:
programma dat WEB brondocumenten omzet naar Pascal programma's. WEB is een taal die het toelaat programma's en hun documentatie in één keer te schrijven.
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: tangle
* Online documentatie:
o manual-page (man tangle)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden met als argument de naam van de WEB-file. Eventueel kan nog de gewenste naam van de Pascal-file opgegeven worden
* Contactpersoon:
* Zie tevens: Weave


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000