Lokale software

StarOffice

* Categorieën:
o Tekstformaten
o Tekenprogramma's
o Spreadsheets
o Tekstverwerking
* Beschrijving:
De StarOffice software van Sun is een pakket met geïntegreerde spreadsheet, tekstverwerker, grafische, presentatie en elektronische post mogelijkheden, dat op elke X11-werkplek te gebruiken is. Het biedt de mogelijkheid om documenten van o.a. MS-Office en WordPerfect in te lezen. De huidige versie is 7. Alle 20 taalmodules, waaronder Nederlands, zijn beschikbaar dus men kan met Tools/Options en Spelling/Language de 'Default Language' op 'Dutch' zetten om (via Tools/SpellCheck/Check of F7) een nederlandstalig document op spelling te controleren.
* Locatie: /vol/StarOffice-7.0
* Executable: soffice
* Online documentatie:
o Interne help functie (uitgebreid)
* Opstarten:
 Eerst moet men een 'gebruikers-installatie' doen.
 Dat bestaat uit de stappen:
     1) Bewaar oude bestanden uit ~/staroffice6.0 voor zover aanwezig. 
     2) Verwijder alles wat nog met de oude versie te maken heeft:
        rm -r .sversionrc staroffice6.0
     3) Tik, ingelogd op een C&CZ Unix machine, met X11 grafische mogelijkheden,
        /vol/StarOffice-7.0/setup
     4) Er verschijnt een scherm met "Important Information". Klik "Next" 
     5) "Software License Agreement". Lees door,
      Vink aan "I accept ..." en klik "Next" 
     6) Als het setup programma merkt dat er een versie 6.0 eerder gebruikt is,
      dan zal er een 'migration dialog' getoond worden, om persoonlijke data
      over te nemen naar de nieuwe versie.
      Als dit geen upgrade is, wordt er gevraagd: "Enter User Data".
      Vul eventueel de eigen gegevens in en klik "Next".
     7) "Select Installation Type". Gebruik de 'Workstation Installation",
      die kost nl niet veel ruimte in de eigen home-directory. Klik "Next".
     8) "Select Installation Directory". StarOffice stelt ~/staroffice7 voor, is prima.
      Klik "Next". Er wordt gevraagd "Does not exist. Create now?". Klik "Yes".
     9) "Start Copying". Klik "Install".
    10) "Adabas Installation" Negeer de melding "Unfortunately StarOffice
      could not find ...". Klik "OK".
    11) Negeer een eventuele melding over het "CDE Frontpanel". Klik "OK".
    12) "Installation Completed". Klik "Complete".

 Dan uittesten/gebruiken:
    1) Tik "~/staroffice7/soffice".
    2) Er verschijnt een venster met "StarOffice Registration:"
      Kies en Klik 'Next'.
    3) Toevoegen van andere talen (bv Nederlands) voor spellingscontrole:
      StarOffice kent standaard Engels-USA, Frans, Duits en Spaans.
      Het aanzetten van andere talen voor spellingscontrole gaat als volgt:
        1. Tools->Options->Language Settings->Languages->
            Default languages for documents : Kies je talen.
        2. Tools->Options->Language Settings->Writing Aids->
            Available language modules->Edit : Kies welke je wil gebruiken.

 Als je als gebruiker opnieuw wil beginnen:
    Bewaar evt Documenten als je die in ~/staroffice7 hebt gezet
    rm -rf ~/staroffice7 ~/.sversionrc
    /vol/StarOffice-7.0/setup

De algemene C&CZ printers (mondriaan, ...) zijn met naam voorgeconfigureerd.
Als men een afdelingsprinter (Postscript) wil gebruiken, kan dat ofwel
door de standaard Postscript printer te gebruiken met een $PRINTER
omgevingsvariabele, ofwel door die printer toe te voegen:
    cd /vol/StarOffice-7.0/program
    ./spadmin
    ....
Voor eenmalig gebruik is 'Print...' en dan 'Print to file' waarschijnlijk simpeler.
 
* Contact persoon:
* Zie tevens:
* Contact persoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 18 maart 2004