Lokale software

Splus 3.0.1

* Categorieën:
o Programmeer-omgevingen
o Wiskundige programmatuur
o Grafieken
* Beschrijving:
taal voor data-analyse, grafieken en dergelijke. Splus evalueert expressies, waarvan de uitkomsten opgenomen kunnen worden in een database of getoond op het beeldscherm. Voor het tonen van grafieken kan een grafisch scherm gebruikt worden.
* Locatie: /vol/splus/
* Executable: Splus
* Online documentatie:
o In de subdirectory doc/manl/ bevindt zich een manual-page Splus.1 van het programma
* Opstarten:
het script /usr/local/bin/Splus kan direct gestart worden zonder configuratie vooraf
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998