Lokale software

Shell

* Categorieën:
o Diversen
* Beschrijving:
met behulp van dit programma kunnen shar-archieven uitgepakt worden
* Locatie: /usr/local/
* Executable: shell
* Online documentatie:
o manual-page (man shell)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden met als argument de naam van het archief
* Contact persoon:
* Zie tevens: Shar


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998