Lokale software

Shar

* Categorieën:
o Diversen
* Beschrijving:
dit programma leest een lijst bestanden en directories in, bepaalt de omvang, en maakt er een archief van dat met behulp van /bin/sh (op elk UN*X-systeem aanwezig), Shell of Unshar weer uitgepakt kan worden
* Locatie: /usr/local/
* Executable: shar
* Online documentatie:
o manual-page (man shar)
o GNU shar utilities
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden met als argumenten de namen van de te archiveren bestanden
* Contact persoon:
* Zie tevens: Shell, Unshar


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998