Lokale software

Screen

* Categorieën:
o Netwerk-programmatuur
* Beschrijving:
Full-screen window manager dat het mogelijk maakt met behulp van 1 hardware-terminal meerdere terminal-emulaties te draaien. Elke virtuele terminal beschikt over de capaciteiten van een DEC VT100 terminal, uitgebreid met enkele ANSI-codes. Nieuwe virtuele terminals kunnen aangemaakt worden met de toetsencombinatie ^A-c en tussen de verschillende virtuele terminals kan gewisseld worden met behulp van ^A-n (volgende) en ^A-p (vorige).
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: screen
* Online documentatie:
o Info (info screen)
o /vol/doc/gnu/screen.dvi (te bekijken met Xdvi)
o Screen User's Manual
* Opstarten:
de executable kan direct gestart worden.
* Contact persoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998