Lokale software

20/20 Integrated Spreadsheet Modeling Program

* Categorieën:
o Spreadsheets
* Beschrijving:
20/20 is een spreadsheet programma met uitgebreide mogelijkheden, die in de interne helpfunctie beschreven worden. Het is mogelijk om uitgebreide berekeningen te doen en grafieken te maken uit deze gegevens. Tevens is voorzien in een mogelijke koppeling met een database.
* Locatie: /usr/local/2020/
* Executable: s2020
* Online documentatie:
o interne help functie (uitgebreid)
* Opstarten:
Installatie vooraf is niet nodig; de executable werkt meteen.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998