Lokale software

Reduce 3.5

* Categorieën:
o Interpreters
o Wiskundige programmatuur
* Beschrijving:
algebraïsch programmeer systeem, bedoeld om ook zeer complexe algebraïsche expressies door te kunnen rekenen
* Locatie: /vol/reduce/
* Executable: reduce
* Online documentatie:
o In de subdirectory doc/ bevinden zich LaTeX-sources, die na compilatie een gebruikershandleiding opleveren.
o manual-page (man reduce)
* Opstarten:
Het programma hoeft niet vooraf geconfigureerd te worden en kan direct gestart worden met behulp van het script /usr/local/bin/reduce
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998