Lokale software

rcs

* Categorieën:
o Bestandsbeheer
* Beschrijving:
Revision Control System (rcs) beheert verschillende versie van bestanden.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: rcs, ci, co, merge, ident, rcs-checkin, rcsclean, rcsdiff, rcsmerge, rlog
* Online documentatie:
o bestanden in /vol/src/local/gnu/rcs-5.7/
* Opstarten:
Er is geen installatie noodzakelijk.
* Contact persoon:
* Zie tevens: cvs


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998