Lokale software

PVM 3.3.8

* Categorieën:
o Multi-processing tools
* Beschrijving:
Parallel Virtual Machine System. Software systeem dat het mogelijk maakt een heterogeen stel computers te gebruiken als een coherent en flexibel concurrent rekenmiddel.
* Locatie: /vol/wiskalg/pvm/
* Executable: -
* Online documentatie:
o pvm.faq is een lijst van de meest gestelde vragen over PVM
o ug.ps is een gebruikershandleiding voor PVM in PostScript-formaat
* Opstarten:
Het betreft hier een bibliotheek voor gebruik door andere pakketten, bijvoorbeeld PADE en HeNCE
* Contactpersoon:
* Zie tevens: PADE, HeNCE, en voor de op tengrand aanwezige Sun HPC 2.0 software (met o.a. ook PVM 3.3.11) Sun Online documentatie.


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998