Lokale software

psbb

* Categorieën:
o PostScript
* Beschrijving:
Psbb leest een PostScript bestand, zoals beschreven in de Document Structuring conventions. Het zoekt naar de string %%BoundingBox in het bestand. Als dit gevonden wordt, laat psbb een regel van de vorm llx lly urx ury, tevens stopt psbb met een zero status. Als psbb niet zo'n regel vindt of de regel is niet correct, laat psbb een foutmelding zien en stopt met een non-zero status.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: psbb
* Online documentatie:
o manual-page (man psbb)
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: grops


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998