Lokale software

Printtool

* Categorieën:
o Netwerk-programmatuur
* Beschrijving:
Dit programma zorgt voor een interface voor het werken met (netwerk)printers. Men kan hier instellen door welke filters een af te drukken bestand gehaald moet worden en men kan ook de printerstatus bekijken.
* Locatie: /vol/openwin/bin/
* Executable: printtool
* Online documentatie:
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998