Lokale software

Pine 3.96

* Categorieën:
o Mailreaders
o Newsreaders
* Beschrijving:
Pine is een interactief scherm-geörienteerd mail programma. Tevens heeft pine de mogelijkheid news te lezen.
* Locatie: /usr/local/bin
* Executable: pine
* Online documentatie:
o online-help
o manual-page (man pine)
* Opstarten:
Het programma kan direct gestart worden. De eerste keer vraagt pine of er extra documentatie opgehaald moet worden (versie 3.96 is alleen op Solaris beschikbaar).
* Contactpersoon: Postmaster
* Zie tevens: Pine Information Center


[home] [help] [index] [mail]
Jos Alsters www-cncz@sci.kun.nl, 1 december 1998