Lokale software

Perfmeter

* Categorieën:
o Netwerk-programmatuur
* Beschrijving:
Dit programma verzorgt een grafische weergave van de systeembelasting, zowel voor de eigen machine als andere waartoe men toegang heeft. Men kan kiezen wat getoond wordt: cpu-load, netwerk-belasting, swapping, disk-gebruik, etc.
* Locatie: /vol/openwin/bin/
* Executable: perfmeter
* Online documentatie:
o manual-page (man perfmeter)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden, zie voor de opties met betrekking tot de te tonen gegevens de manual-page
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998