Lokale software

PADE 1.2

* Categorieën:
o Netwerk-programmatuur
o Programmeer-omgevingen
* Beschrijving:
Parallel Applications Development Environment. Deze omgeving biedt de faciliteiten die benodigd zijn voor het creëren van parallelle applicaties die communiceren door middel van message passing: editing, compilatie, executie, prestatie monitoring en verbetering. Voor de messages passing wordt de PVM bibliotheek gebruikt
* Locatie: /vol/wiskalg/nist_pade/pade/
* Executable: pade
* Online documentatie:
o in /vol/wiskalg/nist_pade/pade_doc/ bevinden zich een gebruikers- en een installatiehandleiding, beide zowel in PostScript- als ASCII-formaat
* Opstarten:
Het programma kan niet starten zonder de environment variabele PADE_ROOT. Als deze wordt ingesteld met behulp van:
setenv PADE_ROOT /vol/wiskalg/nist_pade/,
dan kan de executable aangeroepen worden. Daarnaast is het raadzaam ook de environment variabele PVM_ROOT in te stellen met behulp van:
setenv PVM_ROOT /vol/wiskalg/pvm/
* Contactpersoon:
* Zie tevens: PVM, HeNCE


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998