Lokale software

Mtools (dos utils)

* Categorieën:
o Diversen
o Bestandsbeheer
* Beschrijving:
Mtools is een verzameling handige programmaatjes om bestanden te manipuleren op een MS-DOS diskette. Het bestaat uit:
o mattrib - verander de MS-DOS bestands attributen
o mcd - verander de MS-DOS directory
o mcopy - copiëert een MS-DOS bestand van of naar Unix
o mdel - verwijdert een MS-DOS bestand
o mdir - laat de inhoud van een MS-DOS directory zien
o mformat - schrijf een MS-DOS filesystem op een low-level geformatteerde diskette
o mkmanifest - genereert een shell script om op een Unix systeem de orginele lange bestandsnamen te herstellen
o mlabel - maakt een MS-DOS volume label
o mmd - maakt een MS-DOS subdirectory
o mrd - verwijdert een MS-DOS subdirectory
o mread - leest (copieert) een MS-DOS bestand op low-level niveau en schrijft het naar een Unix bestand
o mren - hernoemt een bestaand MS-DOS bestand
o mtype - laat de inhoud van een MS-DOS bestand zien
o mwrite - schrijft (copieert) een bestand op low-level niveau van Unix naar MS-DOS
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: -
* Online documentatie:
o manual-pages; voor ieder bovengenoemd programmaatje is een manual-page beschikbaar (man [programmaatje])
o Mtools - Accessing MS-DOS disks
* Opstarten:
Er is geen aparte installatie nodig.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998