Lokale software

Miranda(tm) functional programming system

* Categorieën:
o Vertalers
* Beschrijving:
Miranda is een functioneel programmeer systeem net zolas SASL of KRC, maar met een "polymorphic type discipline" zoals ML.
* Locatie: /usr/local/mira/
* Executable: mira
* Online documentatie:
o manual-page (man mira)
* Opstarten:
mira is meteen te gebruiken. Wel is aan te raden de manual-page te lezen.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998