Lokale software

Matlab 5.3.1

* Categorieën:
o Programmeer-omgevingen
o Wiskundige programmatuur
o Grafieken
* Beschrijving:
pakket voor het maken van numerieke berekeningen en data-visualisatie op basis van lineaire stelsels van vergelijkingen
* Locatie: /vol/matlab/
* Executable: matlab
* Online documentatie:
o manual-page (man matlab)
o ingebouwde help-faciliteit: matlabdoc vanuit de unix shell (of helpdesk vanuit matlab) wat in je favoriete webbrowser (default netscape) toegang geeft tot alle online documentatie. Met name is er nu een sterk verbeterde "full text search" op alle documentatie.
* Opstarten:
het programma kan zonder configuratie vooraf direct gestart worden met behulp van het script matlab
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 22 augustus 2000