Lokale software

Maple V R6

* Categorieën:
o Wiskundige programmatuur
* Beschrijving:
systeem voor computer algebra. Kan werken met ongelimiteerd grote gehele getallen, exacte rationele getallen, reële getallen met arbitraire nauwkeurigheid, symbolische formulae, polynomen, verzamelingen, lijsten en vergelijkingen. Maple kan stelsels van vergelijkingen oplossen en expressies differentiëren en integreren.
De nieuwste versies van Maple zijn ook beschikbaar voor alle gangbare Unix varianten (waaronder Linux) en Windows95/NT, gebruik door medewerkers en studenten van de B-faculteit (ook thuis) is geheel vrij. Men kan daartoe bij C&CZ een cdrom lenen of kopen voor Fl 15,-).
* Locatie: /vol/maple7/
* Executable: maple of xmaple (de laatste met X11-interface)
* Online documentatie:
o de manual-page (man maple)
o Het programma beschikt over een geïntegreerde help-functie.
* Opstarten:
het programma kan zonder configuratie vooraf direct gestart worden met behulp van /usr/local/bin/maple of /usr/local/bin/xmaple, beide scripts.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 31 augustus 2001