Lokale software

Makekit

* Categorieën:
o Diversen
* Beschrijving:
dit programma leest een lijst bestanden en directories in, bepaalt de omvang, en maakt er een serie shar-archieven van
* Locatie: /usr/local/
* Executable: makekit
* Online documentatie:
o manual-page (man makekit)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden met als argumenten de namen van de te archiveren bestanden
* Contact persoon:
* Zie tevens: Shar


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998