Lokale software

Macaulay 3.0

* Categorieën:
o Wiskundige programmatuur
* Beschrijving:
computer algebra systeem voor algebraïsche geometrie. Dit programma voorziet in een berekeningshulpmiddel voor toegepaste wiskunde.
* Locatie: /vol/Macaulay/
* Executable: Macaulay
* Online documentatie:
o in de subdirectory docs/man/ bevinden zich LaTeX-sources, die na compilatie een gebruikershandleiding opleveren.
* Opstarten:
het programma kan zonder configuratie vooraf direct gestart worden met behulp van het script /usr/local/bin/Macaulay
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998