Lokale software

lkbib

* Categorieën:
o Groff bibliografie/index
* Beschrijving:
Lkbib doorzoekt de database op referenties, die het opgegeven zoekwoord bevatten.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: lkbib
* Online documentatie:
o manual-page (man lkbib)
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: groff, gindxbib, grefer, glookbib


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998