Lokale software

Lisp 4.0

* Categorieën:
o Vertalers
* Beschrijving:
Functionele programmeertaal om complexe programma's te ontwikkelen, die symbolen en getallen manipuleren.
* Locatie: /vol/lisp/
* Executable: build-lisp - genereert een lisp-executable
* Online documentatie:
o manual-page (man lisp)
* Opstarten:
er is geen kant en klare lisp beschikbaar; deze kan verkregen worden door build-lisp uit te voeren
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998