Lokale software

lgrind

* Categorieën:
o Programmeerhulpmiddelen
o TeX en aanverwanten
* Beschrijving:
Met lgrind kan een programma-listing (van diverse programmeertalen) netjes geprint worden, waarbij keywords benadrukt worden. Hiervoor gebruikt lgrind LaTeX.
* Locatie: /vol/texlive5c/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: latex2html
* Online documentatie:
o manual-page (man lgrind)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argument het bestand dat men om wenst te zetten
* Contactpersoon:
* Zie tevens: LaTeX


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 13 december 2000