Lokale software

LAmSTeX

* Categorieën:
o TeX document formatters
* Beschrijving:
Typeset-systeem voor met name wiskundige teksten, gebaseerd op het TeX typesetting-pakket. Het omvat alle AmSTeX-commando's en daarnaast een aantal LaTeX-achtige uitbreidingen
* Locatie: /vol/texlive2005/bin/sparc-solaris2.7/
* Executable: lamstex
* Online documentatie:
o manual-page (man lamstex)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden door de executable aan te roepen met als argument het bestand waarin de te typesetten tekst zich bevindt.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: TeX, LaTeX, AmSTeX,


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 10 februari 2006