Lokale software

Khoros 2.0

* Categorieën:
o Beeldbewerking
* Beschrijving:
Khoros is een krachtige, geïntegreerde software ontwikkelingsomgeving die gebruikers in staat stelt harmonieus een veelheid aan taken te definiëren en uit te voeren op het gebied van beeld- en signaalverwerking, data exploration en wetenschappelijke visualisatie
* Locatie: /vol/khoros-2.0/
* Executable: cantata - de grafische interface
* Online documentatie:
o in de directory /vol/khoros-2.0/manual/khoros_manual/ bevindt zich uitgebreide Khoros-documentatie in PostScript-formaat. De prefixen van de PS-bestanden hebben de volgende betekenissen:
AT Application Toolboxes
GS Getting Started
IG Install Guide
PS1 Programming Services I - Foundation Services
PS2 Programming Services II - Data Services
PS3 Programming Services III - GUI & Visualization Services
TP Toolbox Programming
VP Visual Programming
Ieder van deze documenten is gesplitst in deeldocumenten
o wanneer het pakket geconfigureerd is kan men met behulp van het commando kman meer informatie krijgen over de diverse executables die tot het Khoros-pakket behoren
* Opstarten:
alvorens gebruikt kan worden gemaakt van de programma's die tot het Khoros-pakket behoren dient men met behulp van het commando /vol/khoros-2.0/bin/kconfigure het pakket te configureren. Hierna kan men van het complete pakket gebruik maken, bijvoorbeeld via de grafische interface, cantata
* Contactpersoon:
* Zie tevens: Khoros, Khoros 2.0.2, Khoral Research Inc.


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998