Lokale software

GhostScript

* Categorieën:
o Interpreters
o PostScript
* Beschrijving:
GhostScript is een implementatie van Adobe Systems' PostScript (tm) language. Gs leest een bestand en runt het als een Ghostscript programma.
* Locatie: /usr/local/bin/
* Executable: gs
* Online documentatie:
o manual-page (man gs)
o bestanden in /usr/local/gnu/lib/ghostscript/doc/
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998