Lokale software

grotty

* Categorieën:
o Tekstformaten
o Conversie van groff-bestanden
* Beschrijving:
Grotty is een postprocessor voor groff, die de groff output converteert naar standaard ASCII.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: grotty
* Online documentatie:
o manual-page (man grotty)
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: groff, gtroff


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998