Lokale software

grog

* Categorieën:
o Groff en aanverwanten
* Beschrijving:
Grog leest een bestand en gokt dan welke groff opties nodig zijn om het bestand te printen. Het groff commando, inclusief de opties, wordt getoond.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: grog
* Online documentatie:
o manual-page (man grog)
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: groff, gtroff, gtbl, gpic, geqn, gsoelim


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998