Lokale software

groff

* Categorieën:
o Groff document formatters
* Beschrijving:
Groff is een front-end voor het groff document formatting system. Meestal wordt gtroff gestart gevolgd door een postprocessor voor het geselecteerde device (ps, dvi, X75, X100, ascii of latin1).
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: groff
* Online documentatie:
o manual-page (man groff)
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: grog, gtroff, gtbl, gpic, geqn, gsoelim, grefer, grops, grodvi, grotty


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998