Lokale software

grep, egrep, fgrep

* Categorieën:
o Diversen
* Beschrijving:
Grep, egrep en fgrep doorzoeken een bestand op een string of een reguliere expressie.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: grep, egrep, fgrep
* Online documentatie:
o manual-page (man grep)
o info (info grep)
o bestanden in /vol/doc/gnu/grep.dvi (te bekijken met Xdvi)
o The GNU grep User's Guide
* Opstarten:
Grep, egrep en fgrep zijn meteen bruikbaar.
* Contact persoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998