Lokale software

grefer

* Categorieën:
o Groff bibliografie/index
* Beschrijving:
Grefer is de GNU versie van refer, welke deel uitmaakt van het groff document formatting system. Grefer is een preprocessor voor de bibliografie referenties voor groff.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: grefer
* Online documentatie:
o manual-page (man grefer)
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: groff, gindxbib, glookbib, lkbib


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998