Lokale software

gnuplot

* Categorieën:
o Grafieken
* Beschrijving:
Gnuplot is een commando gestuurd interactief functie plot programma.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: gnuplot
* Online documentatie:
o interne helpfunctie
o info (info gnuplot)
o DVI-bestand /vol/doc/gnu/gnuplot.dvi (te bekijken met Xdvi)
o An Interactive Plotting Program
* Opstarten:
Geen installatie noodzakelijk.
* Contact persoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998