Lokale software

gindxbib

* Categorieën:
o Groff bibliografie/index
* Beschrijving:
Gindxbib maakt een geïnverteerde index voor de bibliografie database voor gebruik met grefer, glookbib en lkbib.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: gindxbib
* Online documentatie:
o manual-page (man gindxbib)
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: groff, grefer, glookbib, lkbib


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998