Lokale software

gdb

* Categorieën:
o Programmeerhulpmiddelen
* Beschrijving:
Gdb is de GNU debugger voor C, C++ en Modula-2 programma's. Met gdb is het mogelijk te kijken waar een programma crasht.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: gdb
* Online documentatie:
o manual-page (man gdb)
o info (info gdb)
o Debugging with GDB
o GDB Internals
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: g++, gcc, em2


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998