Lokale software

gcc

* Categorieën:
o Compilers
* Beschrijving:
gcc is de GNU versie van de C compiler, de C++ compiler is tevens geïntegreerd in gcc.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: gcc
* Online documentatie:
o manual-page (man gcc)
o info (info gcc)
o bestanden in /vol/doc/gnu/gcc.dvi (te bekijken met Xdvi)
o bestanden in /vol/doc/gnu/cpp.dvi (te bekijken met Xdvi)
o Using and Porting GNU CC
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: c++, gdb, de Sun compilers


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998