Lokale software

gawk

* Categorieën:
o Interpreters
* Beschrijving:
Gawk is een GNU implementatie van de awk `pattern scanning and processing language'. Deze implementatie is gebaseerd op de beschrijving in "The Awk Programming Language" van Aho, Kernighan en Weinberger, met de toevoegingen gedefinieerd in de System V Release 4 versie van awk. Tevens biedt gawk enkele GNU-specifieke extensies.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: gawk
* Online documentatie:
o manual-page (man gawk)
o info (info gawk)
o bestanden in /vol/doc/gnu/gawk.dvi (te bekijken met Xdvi)
o The GNU Awk User's Guide
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: a2p


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998