Lokale software

g++

* Categorieën:
o Compilers
* Beschrijving:
g++ is de GNU versie van de C++ compiler. g++ is in principe alleen een script, dat gcc aanroept met de juiste opties voor C++.
* Locatie: /usr/local/gnu/bin/
* Executable: g++
* Online documentatie:
o manual-page (man g++)
o /vol/doc/gnu/g++FAQ.dvi (te bekijken met Xdvi)
o /vol/doc/gnu/libg++.dvi (te bekijken met Xdvi)
o /vol/doc/gnu/gcc.dvi (te bekijken met Xdvi)
o HTML-versie van de G++ FAQ
* Opstarten:
Dit programma is zonder installatie te gebruiken.
* Contactpersoon:
* Zie tevens: gcc, gdb de Sun compilers


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998