Lokale software

Findsrc

* Categorieën:
o Diversen
* Beschrijving:
met behulp van dit programma kunnen de opgegeven directories en bestanden doorzocht worden waarbij op grond van de bestandsnaam besloten wordt of iets al dan niet broncode is
* Locatie: /usr/local/
* Executable: findsrc
* Online documentatie:
o manual-page (man findsrc)
* Opstarten:
het programma kan direct gestart worden met als argumenten de namen van de te doorzoeken bestanden/directories
* Contact persoon:
* Zie tevens:


[home] [help] [index] [mail]
Peter van Campen, www-cncz@sci.kun.nl, 30 oktober 1998